Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00

Aktualności

« Wstecz Dalej »

Uwaga Studenci!!!

Uprzejmie przypominam, że w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego 2014/2015, studenci studiów stacjonarnych wszystkich wydziałów i kierunków, przystępują do egzaminów poprawkowych ze wszystkich języków w następujących terminach: pierwszy termin poprawkowy – 2 września 2015 r. (środa) godzina 1600 drugi termin poprawkowy – 5 września 2015 r. (sobota) godzina 1000.

Oferta specjalna!

INTENSYWNY KURS TRANSLATORYCZNO-LINGWISTYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO (Dwie części: 2 semestry + 2 semestry) Informacje ogólne Kurs trwający cztery semestry (I część 2 semestry i II część 2 semestry). Celem kursu jest wykształcenie absolwentów, którzy będą mieli umiejętności w zakresie języka obcego (poziom C1/C2) i podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczenia języka obcego. Na osiągnięcie wyżej wymienionych celów składają się […]

Seminarium językowe

3 lutego 2014 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora odbyło się seminarium dla nauczycieli języków obcych. Organizatorami byli CNJO AH oraz BILINGUIS Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności. Głównymi tematami poruszanymi na seminarium były: Rola nauczyciela w zjednoczonej Europie i znaczenie języków obcych w Unii Europejskiej – wiceprzewodniczący BILINGUIS Marek Zając. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej […]

Opis wymagan na certyfikaty jezykowe

A1 Jest to najniższy poziom wśród przyznawanych certyfikatów, równoznaczny z wiedzą na poziomie elementary, o który mogą ubiegać się kandydaci po ukończeniu 100 godzin nauki języka. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie: – rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia, bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego; – potrafi formułować pytania z zakresu życia […]

Egzaminy certyfikacyjne 2013/2014

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora Nr 10 /2009 z dnia 5 marca 2009 r. każdy ze studentów ma możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim, przed zaliczeniem/egzaminem końcowym z języka obcego, przewidzianym planem studiów. Wszyscy chętni powinni do dnia 15 stycznia 2014 r. zgłosić wolę przystąpienia do ww. egzaminu (wszystkie języki!) […]

« Wstecz Dalej »