Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00

Informacje

UWAGA, Studenci!

Uprzejmie przypominam o respektowaniu regulaminu studiów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Informuję równocześnie, że wszelkie zaliczenia śródroczne lub końcoworoczne odbywają się wyłącznie na ostatnich zajęciach semestralnych, bez jakiejkolwiek możliwości przesunięcia terminu na kolejne zajęcia nowego semestru.

Certyfikaty językowe

Uwaga! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AH im. A. Gieysztora nr 14/2011 z dnia 2 kwietnia 2011 r każdy ze studentów ma możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych w każdym roku akademickim. Wszyscy chętni powinny do dnia 20 października kolejnego roku akademickiego zgłosić wolę uczestnictwa w zajęciach językowych do ww. egzaminu (wszystkie języki!). Wybrane zajęcia stają się obowiązkowe, […]

Nauczanie języków obcych

Ilość i rodzaj grup lektorskich zależy od preferencji i ilości studentów w danym roku akademickim. Od lat największym powodzeniem cieszy się nauka języka angielskiego, pozostałe języki (niemiecki, francuski, rosyjski, włoski czy hiszpański) wybierane są przez nieliczną grupę studentów. Centrum Nauki Języków Obcych przygotowane jest jednak do nauczania także bardziej „egzotycznych” języków, takich jak np. język […]

Masz chwilę wolnego czasu..?

Oferta dydaktyczno – usługowa dla mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego Jeżeli język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski spędza Ci sen z oczu, ponieważ: przygotowujesz się do egzaminu maturalnego; czeka Cię egzamin na uczelnię wyższą; czujesz, że Twoja wiedza jest niewystarczająca; szukasz ciekawej pracy, a warunkiem jej podjęcia jest dobra znajomość języka obcego; pragniesz […]