Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00


« | Start | »

Certyfikaty językowe

Uwaga!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AH im. A. Gieysztora nr 14/2011 z dnia 2 kwietnia 2011 r każdy ze studentów ma możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych w każdym roku akademickim. Wszyscy chętni powinny do dnia 20 października kolejnego roku akademickiego zgłosić wolę uczestnictwa w zajęciach językowych do ww. egzaminu (wszystkie języki!).

Wybrane zajęcia stają się obowiązkowe, zgodnie z regulaminem studiów.

Zgłoszenia należy przekazać osobiście lub mailem na adres CNJO.

Wynik z egzaminu na certyfikacie podawany jest w formie oceny słownej według następującej skali:

UWAGA!

Absolwenci AH oraz osoby, które nie są studentami mają prawo składać egzaminy certyfikacyjne, wnosząc opłatę egzaminacyjną w wysokości 500 zł. CNJO wydaje certyfikat na podstawie zdanego egzaminu. Koszt certyfikatu 100 zł. Zgłoszenia do egzaminu należy dokonać osobiście w terminie na dwa tygodnie przed egzaminem przedstawiając dowód stosownych opłat.

Najbliższe terminy egzaminów certyfikacyjnych (wszystkie języki!):

Pliki do pobrania:

wniosek o wydanie certyfikatu
wniosek dot. przystąpienia do certyfikatu
info dla studentów dot. wydanie certyfikatu znajomości językowej
wzór certyfikatu

 

Sekretariat CNJO

Hasła: Informacje | Możliwość komentowania Certyfikaty językowe została wyłączona