Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00


« | Start | »

Egzaminy certyfikacyjne 2013/2014

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora Nr 10 /2009 z dnia 5 marca 2009 r. każdy ze studentów ma możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim, przed zaliczeniem/egzaminem końcowym z języka obcego, przewidzianym planem studiów. Wszyscy chętni powinni do dnia 15 stycznia 2014 r. zgłosić wolę przystąpienia do ww. egzaminu (wszystkie języki!) w semestrze zimowym, a do 20 sierpnia 2014 r. w semestrze letnim.

Planowane terminy egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim 2013/2014:

Zgłoszenia należy przekazać osobiście lub mailem na adres CNJO do dnia 15 stycznia 2014 (zgłoszenia na I termin) lub do dnia 20 sierpnia 2013 (zgłoszenia na II termin).

Wynik egzaminu certyfikacyjnego podawany jest w formie oceny słownej według następującej skali:

Hasła: Aktualności | Możliwość komentowania Egzaminy certyfikacyjne 2013/2014 została wyłączona