Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00

O Centrum

Centrum Nauki Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową i zajmuje się organizacją i prowadzeniem lektoratów dla studentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Dyrektorem CNJO jest Marek Szabłowski, magister filologii romańskiej, ściśle współpracujący z mgr Agnieszką Pawlak-Śniegocką, mgr Michaliną Seroką i mgr. inż. Pawłem Kielą, kierującym Pracownią Multimedialną, której zadaniem jest pozyskiwanie i tworzenie materiałów wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych.

Uczelnia stwarza studentom wszystkich wydziałów i kierunków możliwość opanowania wybranego języka obcego na poziomie określonym Protokołem Bolońskim. Uczelnia modyfikuje wymogi programowe, podporządkowując lektorat kierunkowi studiów. AH roztacza szczególną opiekę nad studentami przygotowującymi się do złożenia egzaminu certyfikacyjnego. W tym celu organizowane są grupy językowe profilowane (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Pozwala to studentom uzyskać certyfikat sprawności językowej, uznawany przez instytucje, które znajomość języka obcego traktują jako atut przy podejmowaniu pracy zawodowej.