Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00

Oferta dydaktyczna

Centrum Nauki Języków Obcych podejmuje inicjatywy sprzyjające opanowaniu języka obcego, np. stworzone są dogodne warunki do pracy indywidualnej nad językiem z zapewnieniem fachowej porady jak należy pracować, aby uzyskać zadowalające wyniki. Atrakcyjność nauki języka obcego związana jest ściśle z materiałami dydaktycznymi. Biblioteka AH dysponuje około 150 różnymi programami do nauki języków obcych z obudową audio – wizualną. Każdy wykładowca, który zechce wprowadzić nowe atrakcyjne teksty bądź techniki tzw. pozapodręcznikowe, ma taką możliwość.

Atrakcyjną inicjatywą CNJO jest pozyskiwanie nowych materiałów z programów telewizji satelitarnej. Pracownia multimedialna na życzenie wykładowcy lub grupy studentów może nagrać każdy program w języku angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, francuskim lub rosyjskim i przeznaczyć ten materiał do wykorzystania na zajęciach języka obcego. Centrum Nauki Języków Obcych również poszukuje i wdraża nowe metody nauczania. W tym celu już od paru lat tworzony jest „bank danych” z metodyką prowadzenia własnych zajęć. Rejestrowane są bowiem fragmenty ćwiczeń wykładowców. Nagrania te są przedmiotem dyskusji o wyborze i skuteczności metody nauczania.

Wszyscy studenci mają ułatwioną możliwość zakupu materiałów dydaktycznych podręczników i innych pomocy naukowych na miejscu w Uczelni dzięki kiermaszom podręczników organizowanym przez znane wydawnictwa. W celu maksymalnego zaktywizowania studentów do nauki języków obcych został opracowany projekt wydawania certyfikatów sprawności językowej studentów, kończących uczelnię. Certyfikat uzyskają tylko ci studenci, którzy wykażą się pełną i wszechstronną znajomością języka obcego na poziomie B2, określonym rygorami procesu bolońskiego.