Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00

Uwaga Studenci!!!

Uprzejmie przypominam, że w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego 2014/2015, studenci studiów stacjonarnych wszystkich wydziałów i kierunków, przystępują do egzaminów poprawkowych ze wszystkich języków w następujących terminach:

  1. pierwszy termin poprawkowy – 2 września 2015 r. (środa) godzina 1600
  2. drugi termin poprawkowy – 5 września 2015 r. (sobota) godzina 1000.

Read the rest of this entry »

Topics: Aktualności | Możliwość komentowania Uwaga Studenci!!! została wyłączona

Oferta specjalna!

INTENSYWNY KURS TRANSLATORYCZNO-LINGWISTYCZNY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(Dwie części: 2 semestry + 2 semestry)

Informacje ogólne

Kurs trwający cztery semestry (I część 2 semestry i II część 2 semestry).

Celem kursu jest wykształcenie absolwentów, którzy będą mieli umiejętności w zakresie języka obcego (poziom C1/C2) i podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczenia języka obcego.

Na osiągnięcie wyżej wymienionych celów składają się następujące cele składowe:

 

Kurs jest adresowany do osób, które opanowały język na poziomie C1: absolwenci NKJO, filologii oraz posiadający certyfikaty potwierdzające opanowanie języka obcego na poziomie C1.

Kurs poszerza kompetencje językowe niezbędne w sytuacjach związanych z praca zawodową w kraju i za granicą na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języka obcego.

Topics: Aktualności | Możliwość komentowania Oferta specjalna! została wyłączona

Seminarium językowe

3 lutego 2014 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora odbyło się seminarium dla nauczycieli języków obcych. Organizatorami byli CNJO AH oraz BILINGUIS Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności. Głównymi tematami poruszanymi na seminarium były:

  1. Rola nauczyciela w zjednoczonej Europie i znaczenie języków obcych w Unii Europejskiej – wiceprzewodniczący BILINGUIS Marek Zając.
  2. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej na zajęciach języków obcych w świetle wyzwań systemu edukacyjnego oraz rynku pracy, w kontekście dwujęzyczności – Joanna Gregorczyk – ekspert Ministerstwa Edukacji, Wykładowca CNJO AH.
  3. Dwujęzyczność w praktyce polskiej edukacji na przykładzie Gimnazjum i Liceum im. N. Żmichowskiej w Warszawie – dr Sylwia Sawicka.
  4. Nauka języków obcych w szkole dwujęzycznej i szanse zawodowe absolwenta – Zsófia Papp – Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu w Pułtusku, Uniwersytet w Kaposvár (Węgry).

Podsumowaniem seminarium była dyskusja na temat: „Jaką formę ma, a jaką powinno mieć nauczanie języka obcego w szkole zawodowej”. Poniżej znajda Państwo krótką relację filmową ze spotkania.

Kilka ciekawych informacji o praktycznym nauczaniu dwujęzycznym:

Prezentacje do pobrania:
«plik 1»
«plik 2»

Topics: Aktualności | Możliwość komentowania Seminarium językowe została wyłączona

Opis wymagan na certyfikaty jezykowe

A1
Jest to najniższy poziom wśród przyznawanych certyfikatów, równoznaczny z wiedzą na poziomie elementary, o który mogą ubiegać się kandydaci po ukończeniu 100 godzin nauki języka. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:
– rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia, bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego;
– potrafi formułować pytania z zakresu życia codziennego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania;
– potrafi przedstawić siebie i innych oraz prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy;
– potrafi napisać krótki tekst, np.: pozdrowienia z wakacji; uzupełnić formularz danymi osobowymi.

– potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Read the rest of this entry »

Topics: Aktualności | Możliwość komentowania Opis wymagan na certyfikaty jezykowe została wyłączona

Egzaminy certyfikacyjne 2013/2014

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora Nr 10 /2009 z dnia 5 marca 2009 r. każdy ze studentów ma możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim, przed zaliczeniem/egzaminem końcowym z języka obcego, przewidzianym planem studiów. Wszyscy chętni powinni do dnia 15 stycznia 2014 r. zgłosić wolę przystąpienia do ww. egzaminu (wszystkie języki!) w semestrze zimowym, a do 20 sierpnia 2014 r. w semestrze letnim.

Planowane terminy egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim 2013/2014:

Zgłoszenia należy przekazać osobiście lub mailem na adres CNJO do dnia 15 stycznia 2014 (zgłoszenia na I termin) lub do dnia 20 sierpnia 2013 (zgłoszenia na II termin).

Wynik egzaminu certyfikacyjnego podawany jest w formie oceny słownej według następującej skali:

Topics: Aktualności | Możliwość komentowania Egzaminy certyfikacyjne 2013/2014 została wyłączona


« Wstecz Dalej »