Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00

Pracownia Multimedialna

Pracownia Multimedialna jest częścią Centrum Nauki Języków Obcych. Jej głównym zadaniem jest zdobywanie i tworzenie materiałów do nauki języków obcych oraz opieka nad techniczną stroną wyposażenia Centrum. Baza dydaktyczna wykorzystywana przez naszych wykładowców nie ogranicza się do gotowych materiałów oferowanych przez istniejące na rynku wydawnictwa. Na życzenie lektora i w ścisłej z nim współpracy, obsługujący Pracownię mgr inż. Paweł Kiela tworzy materiały w oparciu o fragmenty audycji telewizyjnych, nadawanych w nauczanym języku. Zarejestrowane fragmenty poddawane są obróbce komputerowej, podczas której zaopatruje się je w komentarze gramatyczne i leksykalne. Do tak przygotowanego materiału dołącza się wydruki zrzutów ekranowych (tzw. stopklatek) również ze stosownym komentarzem lektora.

Uczelnia zadbała o takie wyposażenie techniczne Centrum, aby możliwe było wykorzystanie różnorodnych nośników informacji. Lektor ma do swojej dyspozycji zarówno przenośne urządzenia audiowizualne jak i kompletnie wyposażone pracownie językowe.

W Centrach Akademickich w Pułtusku znajdują się nowoczesne laboratoria językowe, wyposażone w wysokiej klasy urządzenia wspomagające naukę języków obcych.