Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00

Certyfikaty językowe

Uwaga! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AH im. A. Gieysztora nr 14/2011 z dnia 2 kwietnia 2011 r każdy ze studentów ma możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych w każdym roku akademickim. Wszyscy chętni powinny do dnia 20 października kolejnego roku akademickiego zgłosić wolę uczestnictwa w zajęciach językowych do ww. egzaminu (wszystkie języki!). Wybrane zajęcia stają się obowiązkowe, […]