Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00


« | Start | »

UWAGA, Studenci!

Uprzejmie przypominam o respektowaniu regulaminu studiów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Informuję równocześnie, że wszelkie zaliczenia śródroczne lub końcoworoczne odbywają się wyłącznie na ostatnich zajęciach semestralnych, bez jakiejkolwiek możliwości przesunięcia terminu na kolejne zajęcia nowego semestru.

Hasła: Informacje | Możliwość komentowania UWAGA, Studenci! została wyłączona